കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഈ വാകമരത്തണലില്‍ എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഇളവേല്‍ക്കാം
രചനകള്‍ അയയ്ക്കുക entemalaya@gmail.com

മുരുകന്‍ കാട്ടാക്കടയുടെ കവിതകള്‍ കവിയുടെ സ്വന്തം ശബ്ദത്തില്‍


കണ്ണടകള്‍‍
ബാഗ്ദാദ്
അനാഥന്‍
ഒരു കര്‍ഷകന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ്‌